Спортивне право

Спортивне право – це галузь права, що регулює правовідносини, які виникають між суб’єктами спорту в процесі  професійної і любительської спортивної діяльності. Основними нормативними актами в даній галузі є регламенти і засновницькі документи спортивних організацій, об’єднань, контракти між субєктами спорту та інші акти.  Міжнародні нормативно-правові акти та національне законодавство країн регулюють лише загальні положення.