Цивільне право

Циві́льне пра́во (лат. ius civile; англ. civil law, нім. Zivilrecht, фр. droit civil) — галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайновіправові суспільні відносини між рівноправними суб’єктами права — фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими суб’єктами публічного права. Предметом цивільного права є майнові та особисті немайнові відносини, так звані «цивільні відносини», засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.